Algemene voorwaarden BV Heel

Algemene voorwaarden

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Bij BV Heel vinden we de privacy altijd belangrijk.
Als lid verwerken wij als club een aantal persoonsgegevens van je.

  • Gebruik Emailadres

BV Heel gebruikt jou email adres uitsluitend voor het verstrekken van informatie ten behoeve van de activiteiten binnen de vereniging. Deze gegevens zullen nimmer doorgegeven worden aan derden.

  • Bankrekeningnummer

Elk lid machtigt BV Heel middels het inschrijf formulier om automatisch incasso om de contributie te innen. De gegevens worden daarom alleen gedeeld met de Rabobank.

  • Naam + adresgegevens (Leeftijd)

BV heel maakt gebruik van deze gegeven om het ledenbestand accuraat te houden. Ook voor deze gegevens geldt dat deze nimmer worden verstrekt aan derden.

  • Fotomateriaal

Voor promotie op onze website (www.bvheel.nl) worden foto’s gepubliceerd van mogelijk speel avonden dan wel evenementen. Dit enkel en alleen ter promotie van de vereniging. Hierbij word géén gebruik gemaakt van social media zoals facebook, twitter, Instagram e.d.

Wanneer een lid zich uitschrijft bij de vereniging worden het emailadres, bankrekeningnummer en de persoonsgegevens gewist uit het databastand van BV Heel. De foto’s blijven bestaan op de site ter promotie van de club.

Indien bij bovengenoemde informatie vragen ontstaan, kan altijd contact worden opgenomen met het bestuur van BV Heel welke te vinden is op onze website.

Download hier het logo van onze club